Nạp Thẻ tháng - Genshin Impact

Nhập thông tin Thẻ tháng - Genshin Impact
Hướng dẫn Thẻ tháng - Genshin Impact

Nạp tiền vào tài khoản trên web trước khi gửi đơn nha, để check chính xác giá có thể inbox fanpage trước nha!

Chọn đúng gói, điền đúng thông tin nhé, quan trọng nhất là SDT để liên hệ xác minh và lấy mã login game.

Sau khi pick mua gói 30 phút chưa xử lý inbox  để gửi acc nhé.

Video hướng dẫn