Acc Vip TOF

Tìm kiếm

Bỏ trống tùy ý

#62204
500,000đ
68
Illyrians
9
Nemesis 4*, Crow 3*, Meryl 1*, Huma 1*, Samir 1*, Zero, King 1*, Cocoritter 1*, Shiro 2*. 51 black gold, 90 base chip, 56 chip cobalt-B, 14 roll đỏ
#62202
350,000đ
69
Osillron
4
Claudia, Shiro 2*, King, Cocoritter. 85 roll đỏ
#62197
150,000đ
48
Ethereal Dream
7
Nemesis, Meryl 2*, Samir 1*, King, Tsubasa, Zero, Shiro. BP mùa 1 10$. 66 black gold, 84 flame gold
#62195
250,000đ
48
Ethereal Dream
5
Nemesis 1*, King 3*, Tsubasa, Huma 1*, Zero. 183 black gold, 118 flame gold
#62194
200,000đ
45
Ethereal Dream
7
Nemesis, King 2*, Crow 1*, Cocoritter 1*, Meryl, Shiro 1*, Zero. Box SSR, 51 black gold, 99 flame gold
#62191
200,000đ
49
Atlantis
6
Nemesis 1*, Samir 3*, King, Tsubasa 1*, Shiro, Crow, Zero. 109 black gold, 65 flame gold. banner vàng 55/80
#62189
200,000đ
46
Ethereal Dream
5
Samir 3*, Nemesis 1*, King, Tsubasa, Cocoritter 2*, Zero. BP mùa 120$, 1360 đá, 21 black gold
#62187
170,000đ
31
Ethereal Dream
3
Nemesis, Cocoritter 3*, King. 40 black gold, 63 flame gold
#62186
150,000đ
45
Ethereal Dream
6
Nemesis, Zero 3*, Tsubasa, Crow, Meryl, Huma. 19 black gold, 34 flame gold
#62185
300,000đ
49
Ethereal Dream
6
Nemesis 2*, Meryl 2*, Samir 3*, Crow 1*, King, Tsubasa. 117 black gold, zin nạp
#62184
300,000đ
47
Ethereal Dream
5
Frigg, Nemesis, Zero 1*, Crow, Shiro. Box SSR, 119 black gold
#62182
150,000đ
48
Pluto
4
Nemesis, Meryl 4*, Cocoritter, Tsubasa. 51 black gold, 42 flame gold. Banner đỏ 40/80